En livsviktig uppgift

Milena Dalinaros, TolkS SOU 13/14, om organisationen Kvinna till kvinna.

Första gången jag kom i kontakt med Kvinna till kvinna var under arabistkadetternas språkresa till Jordanien sommaren 2014. På initiativ av en av mina klasskamrater besökte vi organisationens kontor i Amman. Mitt bestående intryck från besöket är att Kvinna till kvinna har tagit på sig en livsviktig uppgift och att deras arbete verkligen leder till en förbättrad situation för kvinnor världen över.

Därför log jag när jag såg Tora Candals Facebook-inbjudan till ett nytt besök hos Kvinna till kvinna, denna gång i Stockholm, och det var fler som kände som jag. Efter att ha slutat jobbet för dagen den 16 december 2014 var vi alltså en handfull leende tjejer som tog bilen från Uppsala till Stockholm.

När vi kom fram möttes vi av ett varmt välkomnande från Monica Nordenwald och Anna Grassotti. Vi presenterade oss för varandra och därefter åt vi en god vegetarisk sallad med groddar, nötter och avokado, något som stod i hög kontrast mot adventstidens alla julbord. Salladen var onekligen nyttig näring för kroppen och medan vi åt den, berättade Monica och Anna om Kvinna till kvinnas historia och vad organisationen arbetar med nu.

Kvinna till kvinna bildades 1993 som en reaktion på de rapporter från kriget på Balkan som nådde Sverige. Rapporterna beskrev systematiska övergrepp mot kvinnor och den oerhört sårbara situationen kvinnorna befann sig i. Kampanjen ”Skicka ett kvinnopaket”, vars syfte var att uppmuntra solidaritet med dessa kvinnor, var en av Kvinna till kvinnas första lyckade satsningar och fick stort genomslag i Sverige. Mer än 20 000 paket skickades. De innehöll allt från bindor och tamponger till mat. Detta bidrog till att kvinnocenter skapades där de krigsdrabbade kvinnorna kunde finna trygghet. Sedan dess har Kvinna till kvinna vuxit till att numera omfatta fler än 100 partnerorganisationer och i dag är organisationen förutom på Balkan även verksam i Mellanöstern och Kaukasus. Kvinna till kvinnas mål är att hjälpa kvinnor i krigs- och konfliktområden vilket i sin tur främjar kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt samhälle. Vidare är deras mål att främja forskning kring hur krig och väpnade konflikter på- verkar kvinnor samt sprida fakta om krigets effekter för att skapa opinion för fredlig konflikthantering.

Ibland kan jag känna att uppgiften som Kvinna till kvinna har tagit på sig verkar övermäktig och de slutgiltiga målen avlägsna. Men när jag hör Monica och Anna berätta vad Kvinna till kvinna faktiskt lyckats åstadkomma, hur långt de kommit sedan 1993 och hur deras arbete hjälper kvinnor runtom i världen dagligen, förstärks intrycket som jag fick i Amman. Kvinna till kvinnas uppgift är livsviktig och deras arbete är nyttigt.

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. De stödjer fler än 130 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan – i deras kamp för kvinnors rättigheter och fred.

Kvinna till Kvinna är en religiöst, etniskt och politiskt obunden organisation.

Utöver sitt uppdrag att stödja kvinnor i krig och konflikter, informerar de om kvinnors situation i krig och om vikten av att involvera kvinnor i arbetet för fred och återuppbyggnad. De sätter också press på politiker i Sverige och världen för att de i högre grad ska involvera kvinnor i fredsprocesser.

Kvinna till Kvinna startade som ett gräsrotsinitiativ 1993, då kvinno- och fredsaktivister i Sverige gick ihop för att stödja kvinnor på Balkan.

Dela gärna:

Dags för MT Syd

Känner du också att det ibland kan bli lite ensamt för dig som befinner dig söderut när de stationerade norrut frossar i spännande föredrag, mingelkvällar och repetitionskurser?

Det har i alla fall jag, Karolina Nyberger GU09/10, och ett gäng militärtolkar känt under en längre tid. Således har vi äntligen beslutat oss för att göra slag i saken och försöka att blåsa liv i den gamla filialen till MT med sin huvudbas i Skåne.

För många handlar MT till stor del om gemenskap, utbyte av kunskap och erfarenheter. Vid alla tillfällen som jag deltagit i MT:s event, såsom repetitionskurser med mera har jag alltid känt att jag har haft så trevligt och lärt mig mycket. Då många av oss på grund av studier och arbete för det mesta befinner oss 60 mil bort från händelsernas centrum känner vi starkt att detta är något som vi saknar och gärna hade haft mer utav.

Har du kommentarer, förslag på spännande aktiviteter eller sitter inne på värdefull information om tidigare filialen? Hör av dig till mtsyd.org@ gmail.com.

MT Syd kommer att starta upp så smått nu i vår och målbilden är att kunna arrangera mer event utefter medlemmarnas intressen och önskemål redan till hösten.

Väl mött!

Karolina Nyberger

Dela gärna:

Sommarkurser i Tylebäck 21 juni – Anmäl här!

Sista anmälningsdag: 15 april

Kontaktadress: lasse.hammarstrom@telia.com
MT vänner!
Sommaren närmar sig med stormsteg! Det innebär att det är hög tid att anmäla sig till MT:s legendariska sommarkurser som äger rum på Tylebäcks kursgård på den soldränkta Västkusten utanför Halmstad under veckorna 26 och 27.

Sommarkurserna utgör hjärtat i MT:s verksamhet och många är deltagarna genom åren som kan vittna om att under dessa veckor skapas minnen, vänner och insikter att bära med sig under hela livet. Sommarkurserna är ett unikt tillfälle att repetera gamla språkkunskaper och utveckla sin språkförmåga, och samtidigt befinna sig i ett socialt nav, där möten och interaktion mellan människor med fantastiska levnadsberättelser, visdomar och erfarenheter, den ena mer fascinerande än den femte, skapar en stimulerande dynamik, som inte finner motstycke någon annanstans än just under MT:s sommarkurser. Kursgården ger dig möjlighet att ägna dig åt studier i en rofylld miljö, få tid till att fokusera på det du själv vill, umgås med gamla vänner och knyta nya kontakter.

Kurserna vänder sig till alla medlemmar och målet är att alla ska utvecklas efter sin egen ambitionsnivå, oavsett kunskapsnivå.

Kursutbudet i år är:
v. 26:
Repetitionskurser i ryska, arabiska, persiska/dari och franska (kurskod: C17302)
v. 27:
Tolkningskurser i ryska, arabiska, persiska/dari och franska (kurskod: C17301)

Målsättningen är att samtliga kurser genomförs, men genomförandet är avhängigt att deltagarantalet uppnår en viss miniminivå. Därför är det viktigt att du i tid anmäler dig till den kurs som intresserar dig.

Väl mött i Tylebäck!
Sekreteraren

Anmälningsinfo:
Anmälan görs senast 15 april centralt via Försvarsutbildarnas hemsida:
http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan

Glöm inte att ange vilket språk som är ditt första- respektive andrahandsval!

Frågor besvaras bäst genom lasse.hammarstrom@telia.com

Dela gärna: