Repetitionskurser i Tylöbäck!

Kära medlemmar,

Befälsföreningen Militärtolkar har den stora äran att bjuda in till sommarens repetitionskurser i språk, som i vanlig ordning äger rum vid Tylebäck kursgård i Halmstad v. 26: 25-30 juni, samt v. 27: 2-7 juli.

I år erbjuds kurser i typspråken arabiska, franska, persiska/dari och ryska. Språkkurserna kommer under den första veckan att fokusera på repetition och vidmakthållande av språkfärdigheter, för att den andra veckan övergå till tillämpning och praktiska tolkningsövningar. Kurserna är fristående och kan väljas att läsas enskilt eller sammanhängande. Målsättningen är att samtliga kurser genomförs, men ett minimiantal av deltagare krävs. Vilka kurser som genomförs avgörs utifrån antalet anmälningar inkomna vid sista dagen för anmälan. Det är därför viktigt att anmäla sig i tid!

Anmälan sker senast 15 april på Försvarsutbildarnas hemsida, antingen via ”Mina sidor” eller anmälningsblankett. För mer info och kursanmälan, gå till:
http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan

Sommarkurserna är ett utmärkt tillfälle inte enbart att repetera och fördjupa sina språkkunskaper i en rofylld miljö, utan även att socialisera med likasinnade, träffa gamla vänner och kolleger, och knyta nya kontakter!

Tveka inte – anmäl Dig idag!

Väl mött i Tylebäck,
Styrelsen

Dela gärna:

Tolkskolan 60 år!

TolkS 60 år!

I år 2017 är det 60 år sedan Tolkskolan påbörjade sin verksamhet. Medlemmarna i

Befälsföreningen Militärtolkar inbjuds härmed av C FMUndSäkC att deltaga i nedanstående

jubileumsaktiviteter torsdag 11 maj 2017 på Uppsala Garnison:

14.00 Seminarium Militärtolkarna och säkerhetspolitiken – Tolkskolans historia och samtid i

ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Militärtolkar från skilda årgångar

berättar. Moderator: Magnus Dahnberg.

18.00 Jubileumsmiddag. Klädsel kavaj.

Anmälan görs till Tolkskolans adjutant på adress peter.k.fredriksson@mil.se senast måndag

10 april. Ange för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer, gatuadress,

postnummer och postadress, om du önskar delta i seminariet eller middagen eller båda, ev

behov av specialkost (middagen), vilken årskull militärtolkar du tillhör (om någon).

Antalet platser är begränsat. Båda aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

En annan glädjande händelse under jubileumsåret är att Svenskt militärhistoriskt bibliotek

planerar att ge ut en samlingsvolym med Sigge Lindqvists artiklar om Östeuropa från tiden

1959–1974, ursprungligen publicerade i Svenska Dagbladet. Boken är tänkt att utkomma

under sommaren 2017. Håll utkik på hemsidan www.pennanochsvardet.se för uppgifter om

beställning!

Bästa hälsningar
Magnus Dahnberg via Styrelsen

Dela gärna:

RÄTTELSE ANGÅENDE ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA

Bästa medlemmar!
Först och främst – tack för alla de anmälningar som har kommit in till Vårkurser och Årsstämman hittills – vi i styrelsen tycker att det är riktigt kul att se ett sådant intresse!

Tråkigt nog har vi dock stött på tekniska problem med den tidigare angivna mailen för anmälan, eventansvarig@militartolkar.org, varför vi nu skulle vilja be samtliga som har anmält sig via denna, att snarast möjligt (!) skicka in sin anmälan till ordforanden@militartolkar.org istället.

Vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta och har i och med detta beslutat att förlänga deadlinen för både helgkurser och årsstämman till nästa torsdag den 9/3 istället. Vänligen sprid detta till andra medlemmar som ni tror kan ha anmält sig, eller vilka kanske missade tidigare deadline.

Väl mött och med förväntan om att ses på Årsstämman!

Styrelsen

 

Dela gärna: