FeaturedVälkomna till ett nytt verksamhetsår!

Styrelsen hälsar alla medlemmar i Befälsföreningen Militärtolkar varmt välkomna till ett nytt verksamhetsår. Vi kommer inom kort att uppdatera kalendariet och närmast på tur står ett seminarium Hybridkrigföring och gråzonsproblematik, tisdag 21 maj kl 17:30, FHS, som Försvarsutbildarna står värdar för. Läs mer och anmäl dig på deras hemsida.

Medlemsförmån 2019

För dig som är medlem i MT, och därmed Försvarsutbildarna, erbjuder MILITÄRRABATT.se förmånliga rabatter på allt mellan kläder, kängor, taktiskt utrustning, klockor, linser, glasögon, resor och mycket mer.

Aktivera din personliga kod för att ta del av de förmånliga rabatterna genom att logga in på Mina sidor, www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor

MT Väst

Vid stämman i mars 2019 beslutade Befälsföreningen Militärtolkar att utöka verksamheten med en lokalavdelning för västra Sverige: MT Väst. Syftet med detta initiativ är att nå ut till fler nya och gamla medlemmar i västra delen av Sverige.

MT Västs verksamhet kommer att bestå av medlemsträffar av after-work-karaktär, föredrag m.m. Ambitionsnivån är tillsvidare att ordna en sådan träff per halvår, men detta kan komma att utökas om gensvaret blir gott.

Är du intresserad av att ta del av information från MT Väst? Maila namn och e-postadress till MT Väst.

Du är hjärtligt välkommen att lämna förslag på intressanta föreläsare eller på aktiviteter.

Välkommen!

Thomas Rosén, GU87/88

Sammankallande

Årsstämma 17 Februari + Helgkurser

Kära medlem,

Glöm inte att anmäla dig till vårens helgkurser i språk och HUMINT den 17-18 mars vid Försvarets Tolkskola, Uppsala Garnison. Du är det varmaste välkommen!

I kallelsen till den snart förestående årsstämman (utskick per email 11 feb) lät styrelsen informera om att vårens helgkurser kommer att hållas i samma veva, som traditionen påbjuder. Vi hoppas att ni har bokat in detta i kalendern! Att mer utförlig information om kurserna har dröjt beror till viss del på fördröjning i processen att koordinera dessa med Tolkskolans personal. På grund detta har vi flyttat fran sista anmälningsdagen till stämma och kurser till söndag 4 mars! Vi hoppas att få se så många som möjligt av er på både stämma och kurser!

Denna gång har vi glädjen att erbjuda heldagskurser i ryska, arabiska, franska och persiska/dari lördagen 17 mars, samt en heldagskurs i HUMINT södagen 18 mars. Du behöver inte ha läst HK-kurserna tidigare för att anmäla dig till kursen i HUMINT.

Kurserna börjar kl 09:00 och slutar ungefär kl 16:00 både lördagen och söndagen. Naturligtvis går det bra att dyka upp redan på fredagskvällen.

På lördagskvällen bjuds föreningens medlemmar in traditionsenligt till den årliga förbundsstämman i Bärbymässen, som inleds kl 17:00 med fördrink och föredrag, åtföljt av stämma ca kl 18:30. Därefter övergår kvällen till middag och festligheter under avslappnade former.

Anmälan till kurser och/eller årsstämma görs senast söndag 4 mars genom att skicka ett mail till viceordoranden@militartolkar.org. Uppge följande i er anmälan:
Namn
Personnummer
Examensår och typspråk
Epost
Mobilnummer
Vilken/vilka kurser du vill läsa
Huruvida du ämnar delta i stämman
Behov av logi (fre-lör, lör-sön eller fre-sön)
Eventuella behov av specialkost

Övernattningsmöjligheter i logement på garnisonen erbjuds samtliga medlemmar. Deltagare i kurs berättigas även ersättning för resa (motsvarande 2:a klass tågbiljett, samtliga kvitton redovisas), samt frukost, lunch och fika och under kursdagar.

Deltagande i årsstämma och kurser är gratis för betalande medlemmar. För medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften är det möjligt att betala via Swish eller överföring i samband med anmälan. Mer info härom finns på militartolkar.org/betala-medlemskap/.

Meddela så fort som möjligt om du inte längre kan närvara. MT tar i dagsläget inte ut en avgift för medlemmar som har anmält sig och sedan inte dyker upp, men det är dock viktigt att tänka på att detta är en utgift för föreningen som går ut över samtliga medlemmar och föreningens ekonomi.

Detta är ett ypperligt tillfälle att återse gamla vänner, knyta nya kontakter och, inte minst, fräscha upp språkkunskaperna.

Välkommen till MT-årets absoluta höjdpunkt – årsstämma och vårkurser!

Varmaste hälsningar,

Styrelsen genom Ylva Nicolae Santesson
Vice förbundsordföranden

Nomineringar till styrelsen 18/19

Kära medlemmar ur Befälsföreningen Militärtolkar,

Ytterligare ett år har gått och 2017 har som förväntat blivit till 2018. Däremellan hann som vanligt mycket hända i världen som förvånat, förargat och inte minst förundrat sin omgivning. För MT är det dock inte riktigt över än; Vårt verksamhetsår börjar närma sig sitt slut och föreningen gör sig således beredd på att skapa nytt och komma likaså ihåg det som varit. På årsstämman i mars fattas i vanlig ordning beslut om föreningens framtid och inte minst beslut om styrelsens komposition. Att sitta i styrelsen för MT innebär att förvalta vårt rika arv och fortsätta förädla föreningens verksamhet inför framtiden. Det är något mycket betydelsefullt, att tillsammans med andra vara med och göra föreningen ännu bättre.

Att sitta i styrelsen för vår förening betyder många olika saker. Som styrelsemedlem har man möjligheten att påverka och inspirera, skapa något för stunden eller något som varar för alltid. Det öppnar upp för tillfällen att träffa nya, intressanta människor med olika bakgrunder och spännande livsöden som ger en ett fantastiskt kontaktnät. Att sitta i styrelsen är ett viktigt arbete som inte bara är ärofyllt men även erfarenhetsgivande och lärorikt. Framförallt är det ett ansvar som är roligt och ett uppdrag skapar vänner för livet.

Valberedningens uppgift är att sätta ihop den bästa möjliga styrelsen för MT; En styrelse med en bredd av förmågor och erfarenheter vilket är viktigt för att MT skall kunna fylla sin funktion i Totalförsvaret även i fortsättningen. Styrelsen skall bestå av de bäst lämpade och valberedningen strävar efter att kunna tillvarata så många kompetenser som möjligt när valberedningen gör sin nominering. För att sålunda kunna säkerställa att valberedningen verkligen kan fullgöra sin uppgift och nominera den bästa styrelsen behöver vi din hjälp att nominera kandidater. Självklart söker vi också efter lämpliga revisorer som med god kunskap om MT och öga för detaljer kan verka för att MT upprätthåller goda förutsättningar att verka enligt stadgarna. Det kan vara du själv eller någon annan du tror skulle passa. Det kan vara från vilken kull som helst eller annan person som enligt stadgarna kan vara medlem MT. Det kan vara någon med mångårig livserfarenhet eller någon som vet hur Tolkskolan ser ut just idag.

Skicka in din nominering till val@militartolkar.org senast söndagen den 9 februari 2016.

Vi från valberedningen önskar dig gott nytt år och god fortsättning,

Valberedningen,

Linnea Wesslén, ordförande

Linn Andersson

Marie Skoog

Carl-Georg Nasri

Sommarföredrag – I Stalins våld

Medlemmar! Den 8 juni bjuder MT in till ett mycket efterlängtat sommarföredrag med ingen mindre än MT-medlemmen och Gulag-överlevaren Francesco Kovacs, som kommer att berätta om sin tid i sovjetiskt arbetsläger, lärdomar och hur han överlevde.

”När Sovjetunionen tågar in i Ungern kommer många av de ungrare som tillhör partisanrörelsen att tas tillfånga. Så även Francesco Kovacs. 1945, 16 år gammal, hamnar Francesco i ett arbetsläger i Gulag. Han döms till tio års fängelse för spionage, sabotage och antisovjetisk verksamhet.”

Datum: 8 juni
Tid: 18.00 (fika från 18.00, föredraget börjar 18.30)
Plats: Karlavägen 65 (Försvarsutbildarnas lokaler)
Anmälan: Senast 31 maj genom att maila namn/utbildningsår/språk till jubileum@militartolkar.org
Förtäring: Fika kommer att finnas
OBS: Gästlistan för detta event är dold och att endast tacka ja till detta event är inte tillräckligt för bekräftelse av plats, utan anmälan måste ske till ovanstående mailadress

Detta är verkligen ett föredrag som man inte bör missa! MT hoppas på att få se en stor skara medlemmar närvara och uppmuntrar inbjudna att bjuda in och sprida ordet till ännu fler MT-medlemmar.

Mer info: http://www.levandehistoria.se/film/search/Kovacs

Väl mött,
Styrelsen

Repetitionskurser i Tylöbäck!

Kära medlemmar,

Befälsföreningen Militärtolkar har den stora äran att bjuda in till sommarens repetitionskurser i språk, som i vanlig ordning äger rum vid Tylebäck kursgård i Halmstad v. 26: 25-30 juni, samt v. 27: 2-7 juli.

I år erbjuds kurser i typspråken arabiska, franska, persiska/dari och ryska. Språkkurserna kommer under den första veckan att fokusera på repetition och vidmakthållande av språkfärdigheter, för att den andra veckan övergå till tillämpning och praktiska tolkningsövningar. Kurserna är fristående och kan väljas att läsas enskilt eller sammanhängande. Målsättningen är att samtliga kurser genomförs, men ett minimiantal av deltagare krävs. Vilka kurser som genomförs avgörs utifrån antalet anmälningar inkomna vid sista dagen för anmälan. Det är därför viktigt att anmäla sig i tid!

Anmälan sker senast 15 april på Försvarsutbildarnas hemsida, antingen via ”Mina sidor” eller anmälningsblankett. För mer info och kursanmälan, gå till:
http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan

Sommarkurserna är ett utmärkt tillfälle inte enbart att repetera och fördjupa sina språkkunskaper i en rofylld miljö, utan även att socialisera med likasinnade, träffa gamla vänner och kolleger, och knyta nya kontakter!

Tveka inte – anmäl Dig idag!

Väl mött i Tylebäck,
Styrelsen

Tolkskolan 60 år!

TolkS 60 år!

I år 2017 är det 60 år sedan Tolkskolan påbörjade sin verksamhet. Medlemmarna i

Befälsföreningen Militärtolkar inbjuds härmed av C FMUndSäkC att deltaga i nedanstående

jubileumsaktiviteter torsdag 11 maj 2017 på Uppsala Garnison:

14.00 Seminarium Militärtolkarna och säkerhetspolitiken – Tolkskolans historia och samtid i

ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Militärtolkar från skilda årgångar

berättar. Moderator: Magnus Dahnberg.

18.00 Jubileumsmiddag. Klädsel kavaj.

Anmälan görs till Tolkskolans adjutant på adress peter.k.fredriksson@mil.se senast måndag

10 april. Ange för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer, gatuadress,

postnummer och postadress, om du önskar delta i seminariet eller middagen eller båda, ev

behov av specialkost (middagen), vilken årskull militärtolkar du tillhör (om någon).

Antalet platser är begränsat. Båda aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

En annan glädjande händelse under jubileumsåret är att Svenskt militärhistoriskt bibliotek

planerar att ge ut en samlingsvolym med Sigge Lindqvists artiklar om Östeuropa från tiden

1959–1974, ursprungligen publicerade i Svenska Dagbladet. Boken är tänkt att utkomma

under sommaren 2017. Håll utkik på hemsidan www.pennanochsvardet.se för uppgifter om

beställning!

Bästa hälsningar
Magnus Dahnberg via Styrelsen

RÄTTELSE ANGÅENDE ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA

Bästa medlemmar!
Först och främst – tack för alla de anmälningar som har kommit in till Vårkurser och Årsstämman hittills – vi i styrelsen tycker att det är riktigt kul att se ett sådant intresse!

Tråkigt nog har vi dock stött på tekniska problem med den tidigare angivna mailen för anmälan, eventansvarig@militartolkar.org, varför vi nu skulle vilja be samtliga som har anmält sig via denna, att snarast möjligt (!) skicka in sin anmälan till ordforanden@militartolkar.org istället.

Vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta och har i och med detta beslutat att förlänga deadlinen för både helgkurser och årsstämman till nästa torsdag den 9/3 istället. Vänligen sprid detta till andra medlemmar som ni tror kan ha anmält sig, eller vilka kanske missade tidigare deadline.

Väl mött och med förväntan om att ses på Årsstämman!

Styrelsen