jun
23
sön
2019
Språkkurs i Tylebäck @ Tylebäck Kursgård
jun 23 – jun 29 heldag

Kursen syftar till att du ska vidmakthålla din förmåga i det aktuella språket, och därtill hörande färdighet.
Under utbildningen genomförs både repetitions- och tillämpningsmoment. Kursen innefattar även moment av försvarsupplysning.

För mer detaljer se Försvarsutbildarnas hemsida.

Ungdomskurs tema språk i Tylebäck @ Tylebäck Kursgård
jun 23 – jun 27 heldag

Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan.
Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De kommer att berätta om sina erfarenheter från utbildningen.

För mer information se Försvarsutbildarnas hemsida.