Repetitionskurser i Tylöbäck!

Kära medlemmar,

Befälsföreningen Militärtolkar har den stora äran att bjuda in till sommarens repetitionskurser i språk, som i vanlig ordning äger rum vid Tylebäck kursgård i Halmstad v. 26: 25-30 juni, samt v. 27: 2-7 juli.

I år erbjuds kurser i typspråken arabiska, franska, persiska/dari och ryska. Språkkurserna kommer under den första veckan att fokusera på repetition och vidmakthållande av språkfärdigheter, för att den andra veckan övergå till tillämpning och praktiska tolkningsövningar. Kurserna är fristående och kan väljas att läsas enskilt eller sammanhängande. Målsättningen är att samtliga kurser genomförs, men ett minimiantal av deltagare krävs. Vilka kurser som genomförs avgörs utifrån antalet anmälningar inkomna vid sista dagen för anmälan. Det är därför viktigt att anmäla sig i tid!

Anmälan sker senast 15 april på Försvarsutbildarnas hemsida, antingen via ”Mina sidor” eller anmälningsblankett. För mer info och kursanmälan, gå till:

http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan

Sommarkurserna är ett utmärkt tillfälle inte enbart att repetera och fördjupa sina språkkunskaper i en rofylld miljö, utan även att socialisera med likasinnade, träffa gamla vänner och kolleger, och knyta nya kontakter!

Tveka inte – anmäl Dig idag!

Väl mött i Tylebäck,
Styrelsen

Dela gärna:

Tolkskolan 60 år!

TolkS 60 år!

I år 2017 är det 60 år sedan Tolkskolan påbörjade sin verksamhet. Medlemmarna i

Befälsföreningen Militärtolkar inbjuds härmed av C FMUndSäkC att deltaga i nedanstående

jubileumsaktiviteter torsdag 11 maj 2017 på Uppsala Garnison:

14.00 Seminarium Militärtolkarna och säkerhetspolitiken – Tolkskolans historia och samtid i

ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Militärtolkar från skilda årgångar

berättar. Moderator: Magnus Dahnberg.

18.00 Jubileumsmiddag. Klädsel kavaj.

Anmälan görs till Tolkskolans adjutant på adress peter.k.fredriksson@mil.se senast måndag

10 april. Ange för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer, gatuadress,

postnummer och postadress, om du önskar delta i seminariet eller middagen eller båda, ev

behov av specialkost (middagen), vilken årskull militärtolkar du tillhör (om någon).

Antalet platser är begränsat. Båda aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

En annan glädjande händelse under jubileumsåret är att Svenskt militärhistoriskt bibliotek

planerar att ge ut en samlingsvolym med Sigge Lindqvists artiklar om Östeuropa från tiden

1959–1974, ursprungligen publicerade i Svenska Dagbladet. Boken är tänkt att utkomma

under sommaren 2017. Håll utkik på hemsidan www.pennanochsvardet.se för uppgifter om

beställning!

Bästa hälsningar
Magnus Dahnberg via Styrelsen

Dela gärna:

RÄTTELSE ANGÅENDE ANMÄLAN TILL ÅRSSTÄMMA

Bästa medlemmar!
Först och främst – tack för alla de anmälningar som har kommit in till Vårkurser och Årsstämman hittills – vi i styrelsen tycker att det är riktigt kul att se ett sådant intresse!

Tråkigt nog har vi dock stött på tekniska problem med den tidigare angivna mailen för anmälan, eventansvarig@militartolkar.org, varför vi nu skulle vilja be samtliga som har anmält sig via denna, att snarast möjligt (!) skicka in sin anmälan till ordforanden@militartolkar.org istället.

Vi ber hemskt mycket om ursäkt för detta och har i och med detta beslutat att förlänga deadlinen för både helgkurser och årsstämman till nästa torsdag den 9/3 istället. Vänligen sprid detta till andra medlemmar som ni tror kan ha anmält sig, eller vilka kanske missade tidigare deadline.

Väl mött och med förväntan om att ses på Årsstämman!

Styrelsen

 

Dela gärna:

Årsstämma med föredrag av genmj Anders Brännström

 

Kära medlemmar,
Styrelsen för Befälsföreningen Militärtolkar kallar härmed föreningens medlemmar till
föreningsstämma 2017. Stämman kommer att gå av stapeln lördagen den 18 mars
Bärbymässen vid Uppsala Garnison. Vänligen se nedan för kvällens upplägg:

17:00 Fördrink med tilltugg
17:30 Föreningsstämma
18:45 Den förre Arméchefen, generalmajor Anders Brännström, håller ett föredrag om
försvarsbeslutet, det svenska försvarets framtid och Sveriges säkerhet i en konfliktfylld värld.
Efter avslutad stämma bjuder föreningen på festmiddag i Bärbymässen.
Stämman är samordnad i tiden med föreningens helgkurser. Under helgen 18-19 mars
erbjuds ni att läsa repetitionskurser i ryska, arabiska och franska samt repetition av
psykolingvistik (HK3). Det finns 20 platser på kursen i psykolingvistik och vi tilldelar platserna
till medlemmarna i samma turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda. Om du är
intresserad av att repetera kursen i psykolingvistik ber vi dig också uppge vilket språk du
skulle vilja läsa i händelse av att kursens platser redan är tilldelade.
Kurs- och stämmodeltagare erbjuds reseersättning och logi.
Anmälan
Senast tisdagen den 28 februari behöver anmälan om deltagande vara oss tillhanda. Ni
kan anmäla er via webben på www.militartolkar.org under fliken ”kalendarium”. Ni kan också
skicka en epost till jubileum@militartolkar.org där ni uppger namn, personnummer,
årgång och typspråk, telefonnummer samt eventuella behov av specialkost. Vänligen uppge
om ni avser att närvara vid stämman eller helgkursen eller under hela helgen, samt behov av
boende.
Väl mött på årsstämman!
Styrelsen för Befälsföreningen Militärtolkar genom
Henrik Schildt Lundberg
Förbundsordförande

Dela gärna:

Nomineringar till styrelsen 17/18

Nominering av medlemmar till styrelsen 2017/2018

 

Kära medlemmar ur Befälsföreningen Militärtolkar,

Ytterligare ett år har gått och 2016 har som förväntat blivit till 2017. Däremellan hann som vanligt mycket hända i världen som förvånat, förargat och inte minst förundrat sin omgivning. För MT är det dock inte riktigt över än; Vårt verksamhetsår börjar närma sig sitt slut och föreningen gör sig således beredd på att skapa nytt och komma likaså ihåg det som varit. På årsstämman i mars fattas i vanlig ordning beslut om föreningens framtid och inte minst beslut om styrelsens komposition.  Att sitta i styrelsen för MT innebär att förvalta vårt rika arv och fortsätta förädla föreningens verksamhet inför framtiden. Det är något mycket betydelsefullt, att tillsammans med andra vara med och göra föreningen ännu bättre.

Att sitta i styrelsen för vår förening betyder många olika saker. Som styrelsemedlem har man möjligheten att påverka och inspirera, skapa något för stunden eller något som varar för alltid. Det öppnar upp för tillfällen att träffa nya, intressanta människor med olika bakgrunder och spännande livsöden som ger en ett fantastiskt kontaktnät. Att sitta i styrelsen är ett viktigt arbete som inte bara är ärofyllt men även erfarenhetsgivande och lärorikt. Framförallt är det ett ansvar som är roligt och ett uppdrag skapar vänner för livet.

Valberedningens uppgift är att sätta ihop den bästa möjliga styrelsen för MT; En styrelse med en bredd av förmågor och erfarenheter vilket är viktigt för att MT skall kunna fylla sin funktion i Totalförsvaret även i fortsättningen. Styrelsen skall bestå av de bäst lämpade och valberedningen strävar efter att kunna tillvarata så många kompetenser som möjligt när valberedningen gör sin nominering. För att sålunda kunna säkerställa att valberedningen verkligen kan fullgöra sin uppgift och nominera den bästa styrelsen behöver vi din hjälp att nominera kandidater. Självklart söker vi också efter lämpliga revisorer som med god kunskap om MT och öga för detaljer kan verka för att MT upprätthåller goda förutsättningar att verka enligt stadgarna. Det kan vara du själv eller någon annan du tror skulle passa. Det kan vara från vilken kull som helst eller annan person som enligt stadgarna kan vara medlem MT. Det kan vara någon med mångårig livserfarenhet eller någon som vet hur Tolkskolan ser ut just idag.

Skicka in din nominering till val@militartolkar.org senast söndagen den 9 februari 2016.

Vi från valberedningen önskar dig gott nytt år och god fortsättning,

Valberedningen,

Linnea Wesslén, ordförande

Linn Andersson

Dag Nyström

 

Dela gärna:

*Framflyttat till 2017* Höstföredrag med MT: I Stalins våld, fånge 794 berättar

* Framflyttat till 2017 – Mer information kommer.

 

Hej MT-vänner,

sällan har ett föredrag legat så rätt i tiden:

”När Sovjetunionen tågar in i Ungern kommer många av de ungrare som tillhör partisanrörelsen att tas tillfånga. Så även Francesco Kovacs. 1945, 16 år gammal, hamnar Francesco i ett arbetsläger i Gulag. Han döms till tio års fängelse för spionage, sabotage och antisovjetisk verksamhet”.

MT bjuder in till höstföredrag med medlemmen Franseco Kovacs som kommer att berätta om sin tid i sovjetiskt arbetsläger, lärdomar därifrån och hur han överlevde. Fransesco släpper inom kort en bok med namnet ”En överlevares dagbok” och styrelsen är enormt glada över att han tar sig tid att hålla ett föredrag för våra medlemmar.
Datum: 15 dec
Tid: 18.00 (föredraget börjar 18.30 men fika från 18.00)
Plats: Karlavägen 65 (Försvarsutbildarnas lokaler)
Förtäring: Fika kommer att finnas
Dela gärna:

AFTER WORK MED MT

Kära medlemmar!

Fira in höstmörkret med MT i Försvarsutbildarnas lokaler nu på fredag! Alkoholhaltiga och alkoholfria drycker och snacks kommer under kvällen att finnas till självkostnadspris, och betalas helst med Swish eller kontant. Drop-in från kl. 18.30 med     ett inledande föredrag kl. 19.00, följt av mingel och utgång för de som vill vidare ut i höstnatten!

Dela, bjud in och sprid eventet till kursare som ännu inte är inbjudna! Det blir ett ypperligt tillfälle att träffa alla de där TolkS-vännerna ni ser på tok för sällan.

Anmälan sker till jubileum@militartolkar.org senast torsdag kl. 00.00 – medlemsavgiften kan betalas på plats via Swish om denna ännu inte är betald. Portkod skickas i bekräftelsemailet.

Varmt välkomna!

MT:s styrelse

 

Dela gärna:

HÖSTENS HELGKURSER – ANMÄL DIG NU!

 

Kära medlemmar, 

På sedvanligt manér vill Militärtolkföreningen härmed gladeligen bjuda in våra medlemmar till höstens helgkurser i språk vid Försvarets Tolkskola. Höstens kurser kommer att gå av stapeln 12-13 november. Repetitionskurser kommer att ges i ryska, arabiska, dari och franska.
 
Kurserna börjar klockan 09:00 på lördagen och slutar ungefär 16:00 på söndagen. Naturligtvis är ni välkommen att dyka upp redan på fredagskvällen för att träffa gamla och nya tolkvänner. På lördagkvällen bjuder MT på en fördrink – mer information om detta kommer. 
 
Ni anmäler er under fliken kalendarium. Där anger ni också om ni behöver logi i anslutning till Tolkskolan (fredag-lördag / lördag-söndag), samt om ni önskar någon form av specialkost. Ange också vilket språk som ni önskar att läsa.
 
Oavsett om ni har brukat ert typspråk varje dag sedan examen, eller om ni lämnade era gloslappar på logementet, hoppas vi att kurserna kommer att vara givande för alla. Om ni inte har betalat in medlemsavgiften för detta år har ni möjlighet att göra detta genom inbetalningsuppgifterna längst ner i detta mail eller på plats på Tolkskolan. 
 
Om ni har några frågor rörande anmälan, kurserna eller login är ni mer än välkomna att höra av er till ordförande Henrik Schildt Lundberg på ordforanden@militartolkar.org eller till eventansvariga Rebecka Carlström på eventansvarig@militartolkar.org.  
 
Sista anmälningsdag är onsdagen den 12 oktober.
 
Välkomna!

 

Dela gärna:

Tolkarna i Afghanistan är fortfarande i behov av hjälp!

I Hugin & Munin 1/2016 skriver vi att ”Migrationsdomstolen gett tolkarna asyl”, syftandes på ett nyligen avgjort mål. Efter en mer noggrann undersökning visade det sig att domen endast gällde ett fåtal tolkar. Genom den aktuella domen har tre av tolkarna fått uppehållstillstånd i Sverige medan ett tjugotal fortfarande inte fått prövning och är i behov av hjälp.

Föreningsmedlem Tomas Meerits har skrivit en artikel till Hugin & Munin och arbetar på en lösning för att hjälpa dessa tolkar som hjälpt Sverige och är i fara. Om du vill hjälpa till, kontakta honom på tomas@meerits.se eller 0733-451461.

>Artikel av Tomas Meerits

Dela gärna:

Årsstämma 19/3 2016, med föredrag av Horace Engdahl!

Styrelsen har det stora nöjet att bjuda in alla medlemmar till föreningsstämma och festmiddag på Bärbymässen på Uppsala Garnison lördagen den 19 mars. Den officiella kallelsen kommer tillsammans med valberedningens förslag till ny styrelse att skickas ut så snart det är möjligt.

Vi inleder kvällen med en fördrink kl. 17.30.
18:00 håller Horace Engdahl föredraget Den ryska glädjen. Tankar om Boris Kustodiev.

Boris Kustodiev (1878-1927) var en rysk målare som representerar en annan rysk tradition än den lidandekultens linje som Svetlana Aleksijevitj fortsätter.
Horace Engdahl är författare, litteraturvetare, ledamot i Svenska Akademien och gjorde TolkS GU 67/68.

Efter föredraget genomförs årsstämman följt av middagsbuffé organiserad av inneliggande tolkkadetter vid Försvarets Tolkskola.

Som traditionen bjuder sammanfaller stämmohelgen med helgkurser i språk, denna gång erbjuds ryska, militärfranska och arabiska. Anmälan till dessa kurser görs via ”anmälan till evenemang” som hittas under fliken ”kalendarium” på hemsidan www.militartolkar.org.

Sista anmälningsdatum till stämman och helgkurserna är fredagen den 12 mars. Anmälan till stämman görs via funktionen ”anmälan till evenemang” som hittas under fliken ”kalendarium” på hemsidan www.militartolkar.org.

Om du vill delta vid både helgkurser och årsstämma, fyll i formuläret på hemsidan två gånger.

Ange personnummer för inpassering på garnisonen, e-post, telefon, logibehov samt eventuellt behov av specialkost.

Samla ihop dina MT-vänner och kom på årsstämman!

Tora Candal
Ordförande Befälsföreningen Militärtolkar

Har du frågor? Maila ordforanden@militartolkar.org

Dela gärna: