Besök oss också på sociala medier!

high-res-logo_facebook1

Befälsföreningen Militärtolkar (MT) samlar militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom totalförsvaret. Föreningen har av tradition varit och är mycket nära sammanbunden med Försvarets Tolkskola (TolkS). En stor del av MT:s verksamhet bedrivs därför i samarbete med Tolkskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC), som Tolkskolan sedan 1998 är en del av.

Läs gärna presentationen av styrelsen om du vill bekanta dig närmare med några av oss som är aktiva inom föreningen.

Föreningens ordförande kan nås på e-post ordforanden@militartolkar.org.

Adress

Befälsföreningen Militärtolkar Box 24130 104 51 Stockholm

Övrigt

Organisationsnummer: 802402-4930 Plusgiro: 5 98 95-3 IBAN: SE25 9500 0099 6026 0059 8953 BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS