Här kan du uppdatera dina uppgifter i MT:s medlemsregister. Normalt skall du få svar inom två veckor att din uppdatering är mottagen. Om du inte får en sådan bekräftelse har vi inte fått dina uppgifter. Försök då igen eller kontakta registeransvarig.

Konstant uppdatering av registret är nödvändig för att ha en rätt riktad och livaktig föreningsverksamhet och för att kunna erbjuda en attraktiv tjänst för näringslivet. Det är naturligtvis helt frivilligt att lämna uppgifter och framför allt gäller att föreningen inte lämnar ut några som helst uppgifter direkt till ev. rekryteringsintressenter. All hantering av registret sker endast inom föreningen.

Observera att uppgifterna i formuläret skickas i klartext med e-post.

Personnummer

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Land (om annat än Sverige)

Telefonnummer bostad:

Telefonnummer mobil:

Din epost (obligatorisk)

Utbildning och utbildningsår (obligatorisk)

(Anges på något av nedanstående sätt.)

  • ÅÅ/ÅÅ för GU på TolkS
  • FRA ÅÅ/ÅÅ för GU på FRA
  • TVA ÅÅ/ÅÅ för GU på Televapen
  • CIV ÅÅ/ÅÅ för civilkurs (militärattachéer o.d.)
  • fritext för övriga alternativ

Informationsalternativ
Ja, jag vill få information om föreningsaktiviteter från sändlistan MT-nytt
Ja, jag vill få information om tolkningsuppdrag från sändlistan Tolkpoolen
Ja, jag vill få information om figurantuppdrag från sändlistan MT-Övning

Övrig information