Har du behov av att uppdatera dina uppgifter i MT:s medlemsregister? Kontakta då vår registeransvarig tillika kassör med följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Postort
  • Land (om annat än Sverige)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Utbildning och utbildningsår (te.x. GU 91/92, SOU 13/14)

Konstant uppdatering av registret är nödvändig för att ha en rätt riktad och livaktig föreningsverksamhet och för att kunna erbjuda en attraktiv tjänst för näringslivet. E-post används vid inbjudningar till event och utbildningar och postadressen för distribution av Hugin & Munin. Det är naturligtvis helt frivilligt att lämna uppgifter. Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter men kan komma att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga försvarsorganisationer om det behövs för t.ex. utbildningar. För mer information se: http://militartolkar.org/verksamhet/gdpr/