Chefredaktör Hugin & Munin
hm@militartolkar.org


Ansvarig för Mentorprogrammet 
mentorprogram@militartolkar.org

Marknadsföringsansvarig 

pr@militartolkar.org

Ansvarig för Kvinnligt nätverk 

kvinnligtnatverk@militartolkar.org