Årsstämma 2020

 In
När:
4 september, 2020 kl. 17:00 – 22:00
2020-09-04T17:00:00+02:00
2020-09-04T22:00:00+02:00
Var:
Stockholm

Medlemmar och vänner!

Vi i styrelsen är glada över att välkomna er till den ordinarie årsstämman 2020 för Befälsföreningen Militärtolkar, fredag 4 september kl 17.00 i Kavallerimässen på Lidingövägen 28 i Stockholm.

Stämman genomförs naturligtvis i enlighet med Försvarsmaktens och övriga myndigheters restriktioner och rekommendationer med anledning av det rådande pandemiläget.

Dörrarna öppnas kl 17.00 för inledande fördrink med social distansering. Stämmoförhandlingarna inleds mellan kl 17.30 och  kl 18.00. Efter avslutad stämma välkomnas stämmodeltagare till en sittande middag i Covid-19-anpassad MT-anda.

 För mer information om stämman och kvällens program, vänligen se till denna epost medföljande bilagor:

  • Bilaga 1. Kallelse till föreningsstämman 2020
  • Bilaga 2. Preliminär föredragningslista
  • Bilaga 3. Stadgar för Befälsföreningen Militärtolkar

Kompletterande stämmohandlingar tillhandahålls inför stämman, innefattande (i) Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019, (ii) Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019, (iii) Budgetutfall för verksamhetsåret 2019, (iv) Summarisk budget för verksamhetsåret 2020, (v) Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2019, (vi) Underlag för eventuella propositioner och motioner, (vii) samt Valberedningens förslag till styrelsen 2020.

Notera att vid förbundsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistanMotion från medlem ska tillställas förbundsstyrelsen för yttrande senast tre veckor före förbundsstämman (§17), således senast 14 augusti. Slutgiltig föredragningslista meddelas förbundets medlemmar fredag 21 augusti.

Stämman skall bland annat rösta fram en ny förbundsstyrelse. Under stämman har dock medlem möjlighet att nominera sig själv eller en annan medlem till föreningens förtroendeuppdrag. Det går naturligtvis bra att höra av sig direkt till valberedningen på val@militartolkar.org.

Anmälan till stämma görs till event@militartolkar.orgsenast måndag 24 augusti.

Vänligen uppge:

  • namn
  • personnummer
  • årskull och typspråk
  •  eventuella behov av specialkost

Om du ännu inte har erlagt din medlemsavgift, vänligen följ betalningsinstruktionerna här. Vi vill även uppmana våra medlemmar att uppdatera sina medlemsuppgifter. Detta innebär även samtycke till att MT använder, hanterar och sparar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan när som helst begära ett utdrag av vilka uppgifter som finns lagrade om dig, eller avregistrera dig från medlemsregistret, genom att maila registeransvarig.

Varmt välkommen att kontakta styrelsen med frågor och funderingar, se www.militartolkar.org/styrelse för enskilda styrelsemedlemmars kontaktkoordinater. Föreningens sekreterare, kassör och ordförande nås enklast via epost:

sekreteraren@militartolkar.org

kassoren@militartolkar.org

ordforanden@militartolkar.org

Vi i styrelsen ser fram emot att träffa dig den 4 september! Skulle du uppvisa sjukdomssymptom skall du naturligtvis stanna hemma.

 

Varma hälsningar från styrelsen!

 

Bilaga 1 Kallelse till föreningsstämma 2020

Bilaga 2 Preliminär föredragningslista årsstämman 2020

Bilaga 3 Stadgar Befälsföreningen Militärtolkar

Recent Posts