Årsstämma 17 Februari + Helgkurser

 In Nyheter

Kära medlem,

Glöm inte att anmäla dig till vårens helgkurser i språk och HUMINT den 17-18 mars vid Försvarets Tolkskola, Uppsala Garnison. Du är det varmaste välkommen!

I kallelsen till den snart förestående årsstämman (utskick per email 11 feb) lät styrelsen informera om att vårens helgkurser kommer att hållas i samma veva, som traditionen påbjuder. Vi hoppas att ni har bokat in detta i kalendern! Att mer utförlig information om kurserna har dröjt beror till viss del på fördröjning i processen att koordinera dessa med Tolkskolans personal. På grund detta har vi flyttat fran sista anmälningsdagen till stämma och kurser till söndag 4 mars! Vi hoppas att få se så många som möjligt av er på både stämma och kurser!

Denna gång har vi glädjen att erbjuda heldagskurser i ryska, arabiska, franska och persiska/dari lördagen 17 mars, samt en heldagskurs i HUMINT södagen 18 mars. Du behöver inte ha läst HK-kurserna tidigare för att anmäla dig till kursen i HUMINT.

Kurserna börjar kl 09:00 och slutar ungefär kl 16:00 både lördagen och söndagen. Naturligtvis går det bra att dyka upp redan på fredagskvällen.

På lördagskvällen bjuds föreningens medlemmar in traditionsenligt till den årliga förbundsstämman i Bärbymässen, som inleds kl 17:00 med fördrink och föredrag, åtföljt av stämma ca kl 18:30. Därefter övergår kvällen till middag och festligheter under avslappnade former.

Anmälan till kurser och/eller årsstämma görs senast söndag 4 mars genom att skicka ett mail till viceordoranden@militartolkar.org. Uppge följande i er anmälan:
Namn
Personnummer
Examensår och typspråk
Epost
Mobilnummer
Vilken/vilka kurser du vill läsa
Huruvida du ämnar delta i stämman
Behov av logi (fre-lör, lör-sön eller fre-sön)
Eventuella behov av specialkost

Övernattningsmöjligheter i logement på garnisonen erbjuds samtliga medlemmar. Deltagare i kurs berättigas även ersättning för resa (motsvarande 2:a klass tågbiljett, samtliga kvitton redovisas), samt frukost, lunch och fika och under kursdagar.

Deltagande i årsstämma och kurser är gratis för betalande medlemmar. För medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften är det möjligt att betala via Swish eller överföring i samband med anmälan. Mer info härom finns på militartolkar.org/betala-medlemskap/.

Meddela så fort som möjligt om du inte längre kan närvara. MT tar i dagsläget inte ut en avgift för medlemmar som har anmält sig och sedan inte dyker upp, men det är dock viktigt att tänka på att detta är en utgift för föreningen som går ut över samtliga medlemmar och föreningens ekonomi.

Detta är ett ypperligt tillfälle att återse gamla vänner, knyta nya kontakter och, inte minst, fräscha upp språkkunskaperna.

Välkommen till MT-årets absoluta höjdpunkt – årsstämma och vårkurser!

Varmaste hälsningar,

Styrelsen genom Ylva Nicolae Santesson
Vice förbundsordföranden

Recent Posts