Årsstämma med föredrag av genmj Anders Brännström

 In Nyheter

 

Kära medlemmar,
Styrelsen för Befälsföreningen Militärtolkar kallar härmed föreningens medlemmar till
föreningsstämma 2017. Stämman kommer att gå av stapeln lördagen den 18 mars
Bärbymässen vid Uppsala Garnison. Vänligen se nedan för kvällens upplägg:

17:00 Fördrink med tilltugg
17:30 Föreningsstämma
18:45 Den förre Arméchefen, generalmajor Anders Brännström, håller ett föredrag om
försvarsbeslutet, det svenska försvarets framtid och Sveriges säkerhet i en konfliktfylld värld.
Efter avslutad stämma bjuder föreningen på festmiddag i Bärbymässen.
Stämman är samordnad i tiden med föreningens helgkurser. Under helgen 18-19 mars
erbjuds ni att läsa repetitionskurser i ryska, arabiska och franska samt repetition av
psykolingvistik (HK3). Det finns 20 platser på kursen i psykolingvistik och vi tilldelar platserna
till medlemmarna i samma turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda. Om du är
intresserad av att repetera kursen i psykolingvistik ber vi dig också uppge vilket språk du
skulle vilja läsa i händelse av att kursens platser redan är tilldelade.
Kurs- och stämmodeltagare erbjuds reseersättning och logi.
Anmälan
Senast tisdagen den 28 februari behöver anmälan om deltagande vara oss tillhanda. Ni
kan anmäla er via webben på www.militartolkar.org under fliken ”kalendarium”. Ni kan också
skicka en epost till jubileum@militartolkar.org där ni uppger namn, personnummer,
årgång och typspråk, telefonnummer samt eventuella behov av specialkost. Vänligen uppge
om ni avser att närvara vid stämman eller helgkursen eller under hela helgen, samt behov av
boende.
Väl mött på årsstämman!
Styrelsen för Befälsföreningen Militärtolkar genom
Henrik Schildt Lundberg
Förbundsordförande

Recent Posts