Om du vill ta del av föreningens årsstämmohandlingar, vänligen kontakta sekreteraren. Här följer datum på de senaste årsstämmorna:

  • 2020-03-28
  • 2019-06-28 (extra stämma)
  • 2019-03-16
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012