Ge tolkarna rätt att söka asyl!

 In Nyheter

Befälsföreningen Militärtolkarna (MT) sponsrar kampanjen som syftar till att hjälpa de tolkar som varit i svensk tjänst och som vill söka asyl i Sverige.

Bakom kampanjen står Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).

Gå in på http://tolkarna.se/ för mer information!

Fortfarande finns det tolkar kvar i Afghanistan som har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och som fruktar för sina liv. Det är dags att låta dem få söka asyl i Sverige!

Vi samlar nu in pengar till advokatkostnader för 22 tolkar som alla har jobbat för Sverige i Afghanistan mellan åren 2002 och 2014. För sju av dem pågår en rättstvist med Migrationsverket. Övriga saknar ännu juridisk representation.

Vi säger inte att alla ska få komma till Sverige och få uppehållstillstånd. Vi säger endast att tolkarnas rätt till prövning ska säkerställas!

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna står bakom denna insamling. Målet är att få ihop 576 875 kronor som oavkortat ska gå till advokatkostnader för tolkarna.

Det är många veteraner som kan vittna om den betydelse som tolkarna har haft under Sveriges insats i Afghanistan. Genom att delta i insamlingen kan du vara med och visa din uppskattning för tolkarnas arbete!

Recent Posts