Besök oss också på sociala medier!

high-res-logo_facebook1

Befälsföreningen Militärtolkar (MT) samlar militärtolkar, förhörsledare och personer med liknande utbildning och/eller befattning inom totalförsvaret. Föreningen har av tradition varit och är mycket nära sammanbunden med Försvarets Tolkskola (TolkS). En stor del av MT:s verksamhet bedrivs därför i samarbete med Tolkskolan och Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC), som Tolkskolan sedan 1998 är en del av.

Se presentationen av styrelsen för kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar.

Adress

Befälsföreningen Militärtolkar Box 24130 104 51 Stockholm

Övrigt

Organisationsnummer: 802402-4930 Plusgiro: 5 98 95-3 IBAN: SE25 9500 0099 6026 0059 8953 BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS