Obs! Styrelsen har beslutat att migrera medlemsregistret till Försvarsutbildarnas register FRIDA, senast den 28 mars 2020. Därför kommer informationen om hur du uppdaterar dina medlemsuppgifter snart att redigeras. Har du redan använt “Mina sidor” hos Försvarsutbildarnadå är du välkommen att uppdatera dina medlemsuppgifter där.

Har du behov av att uppdatera dina uppgifter i MT:s medlemsregister? Kontakta då vår registeransvarig tillika kassör med följande uppgifter:

  • Personnummer
  • Förnamn
  • Efternamn
  • Gatuadress
  • Postnummer
  • Postort
  • Land (om annat än Sverige)
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Utbildning och utbildningsår (te.x. GU 91/92, SOU 13/14)

Konstant uppdatering av registret är nödvändig för att ha en rätt riktad och livaktig föreningsverksamhet och för att kunna erbjuda en attraktiv tjänst för näringslivet. E-post används vid inbjudningar till event och utbildningar och postadressen för distribution av Hugin & Munin. Det är naturligtvis helt frivilligt att lämna uppgifter. Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter men kan komma att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga försvarsorganisationer om det behövs för t.ex. utbildningar. För mer information se: https://militartolkar.org/verksamhet/gdpr/