Vem kan bli medlem:

Enligt MT:s stadgar kan medlemskap i föreningen erhållas av person som fyllt femton år samt som tjänstgör eller har fullgjort tjänst i språkbefattning, exempelvis som tolk, inom Försvarsmakten. För medlem under arton år fordras målsmans (förmyndares) skriftliga medgivande. Annan person, med liknande bakgrund och med särskilt intresse av förbundets verksamhet, kan erhålla medlemskap efter ansökan hos förbundsstyrelsen.

Känner du att ovanstående stämmer in på dig? Tveka inte att bli medlem! Ansök om medlemskap med en gång genom att kontakta vår kassör.

Ange namn, kontaktuppgifter, adress och examensår och/eller motivering till din ansökan om medlemsskap. (Motivering gäller särskilt sökande som inte genomfört GU eller SOU vid Tolkskolan.)

KONTAKT

Så här blir du medlem:

Årsavgiften för medlemskap i föreningen är 300 kr för förvärvsarbetande och 250 kr för övriga (t.ex. studerande och pensionärer). Priset för utlandsbaserade förvärvsarbetande är 380 kr, för utlandsstudenter 330. Medlemsavgiften betalas till plusgiro 59895-3, betalningsmottagare Befälsföreningen Militärtolkar.

För betalningar från utlandet gäller IBAN SE25 9500 0099 6026 0059 8953 och BIC-kod (SWIFT-adress) NDEASESS. Glöm ej att ange namn och adress. Om du betalar via en internetbank, ange personnummer som referensnummer. Om du får plats med mer än personnumret som meddelande, ange då även gärna din e-postadress.

swish_logo_primary_RGB

Det går även bra att använda Swish: Skicka betalning till nummer 12 35 50 20 91

Uppdatera kontaktuppgifter för befintliga medlemmar:

Om du redan är medlem och vill uppdatera dina kontaktuppgifter i registret är vi tacksamma om du gör det direkt via instruktionerna under “Uppdatera dina kontaktuppgifter”.

UPPDATERA KONTAKTUPPG

Guldklubben

Många medlemmar har hört av sig och bett att få bidra ytterligare. Otaliga är de personersom berättat hur Tolkskolan och kontaktnätet inom Militärtolkföreningen har hjälp dem att hitta karriärmöjligheter som format deras livsval. De har uttryckt en önskan att få ge tillbaka för allt de har fått, vilket har uppmuntrat styrelsen att inrätta en Guldklubb.

Vill du bidra ytterligare? Tryck på knappen nedan för instruktioner

GULDKLUBBEN