Mentorprogrammet rekryterar!

 In Okategoriserade

Har du en idé, ett intresse eller en dröm du vill utforska och få stöd i att utveckla? Vill du stödja en annan medlem att konkretisera och bygga vidare på sina drömmar?

Då har mentorprogrammet något att erbjuda för dig – antingen som adept eller mentor. Programmet innebär möjligheter till personlig reflektion och utveckling för båda parterna.

Av tidigare mentor-/adeptpar vet vi att mentorträffarna kan bidra till att kunna gå vidare med en idé till att sätta den i verket. Det är ett sätt att ta till vara ömsesidiga erfarenheter och utforska ämnen av gemensamt intresse. Utbytet kan ske i form av fysiska möten, eller per telefon eller videosamtal.

Diskussioner om chefs- och ledarskap, personliga lärdomar, generella eller professionsspecifika kunskaper kan alla vara del av utbytet mellan adept och mentor.

Vi matchar kontinuerligt adepter och mentorer.

Fundera inte för länge om du är intresserad! Skicka ett mail till vår mentorprogramsansvariga med en presentation av dig själv och dina förväntningar på mentorprogrammet – och självklart om du önskar delta som adept eller mentor. Därefter sker en matchning och programmet kan påbörjas. Vår mentorprogramansvariga stödjer er med att komma igång och hitta formerna för utbytet.

Sök idag!

Recent Posts