Nomineringar till styrelsen 18/19

 In Nyheter

Kära medlemmar ur Befälsföreningen Militärtolkar,

Ytterligare ett år har gått och 2017 har som förväntat blivit till 2018. Däremellan hann som vanligt mycket hända i världen som förvånat, förargat och inte minst förundrat sin omgivning. För MT är det dock inte riktigt över än; Vårt verksamhetsår börjar närma sig sitt slut och föreningen gör sig således beredd på att skapa nytt och komma likaså ihåg det som varit. På årsstämman i mars fattas i vanlig ordning beslut om föreningens framtid och inte minst beslut om styrelsens komposition. Att sitta i styrelsen för MT innebär att förvalta vårt rika arv och fortsätta förädla föreningens verksamhet inför framtiden. Det är något mycket betydelsefullt, att tillsammans med andra vara med och göra föreningen ännu bättre.

Att sitta i styrelsen för vår förening betyder många olika saker. Som styrelsemedlem har man möjligheten att påverka och inspirera, skapa något för stunden eller något som varar för alltid. Det öppnar upp för tillfällen att träffa nya, intressanta människor med olika bakgrunder och spännande livsöden som ger en ett fantastiskt kontaktnät. Att sitta i styrelsen är ett viktigt arbete som inte bara är ärofyllt men även erfarenhetsgivande och lärorikt. Framförallt är det ett ansvar som är roligt och ett uppdrag skapar vänner för livet.

Valberedningens uppgift är att sätta ihop den bästa möjliga styrelsen för MT; En styrelse med en bredd av förmågor och erfarenheter vilket är viktigt för att MT skall kunna fylla sin funktion i Totalförsvaret även i fortsättningen. Styrelsen skall bestå av de bäst lämpade och valberedningen strävar efter att kunna tillvarata så många kompetenser som möjligt när valberedningen gör sin nominering. För att sålunda kunna säkerställa att valberedningen verkligen kan fullgöra sin uppgift och nominera den bästa styrelsen behöver vi din hjälp att nominera kandidater. Självklart söker vi också efter lämpliga revisorer som med god kunskap om MT och öga för detaljer kan verka för att MT upprätthåller goda förutsättningar att verka enligt stadgarna. Det kan vara du själv eller någon annan du tror skulle passa. Det kan vara från vilken kull som helst eller annan person som enligt stadgarna kan vara medlem MT. Det kan vara någon med mångårig livserfarenhet eller någon som vet hur Tolkskolan ser ut just idag.

Skicka in din nominering till val@militartolkar.org senast söndagen den 9 februari 2016.

Vi från valberedningen önskar dig gott nytt år och god fortsättning,

Valberedningen,

Linnea Wesslén, ordförande

Linn Andersson

Marie Skoog

Carl-Georg Nasri

Recent Posts