Som en ideellt driven tidning åt en ideell förening är Hugin & Munin beroende av sin läsekrets initiativförmåga och vilja att bidra. Väl medvetna om att MT:s medlemmar är både äventyrslystna och har lätt att sätta tanken på pränt vill redaktionen därför uppmana alla presumtiva skribenter att fatta fjäderpennan och dela med sig av sina upplevelser och tankar.

Kanske har just du upptäckt ett scoop som du vill dela med dig av till dina militärtolkkollegor eller kanske känner du dig lockad att använda din språkbegåvning för förvandla andras uppslag till läsvärda artiklar. Som skribent åt Hugin & Munin finns möjligheten till bådadera. Kanske känner du rentav att din kreativitet kommer allra bäst till sin rätt i det redaktionella arbetet med att spåna idéer och koordinera skribenter. Oavsett vilket är du välkommen att skicka ett mejl till hm@militartolkar.org.

Hjälp oss att göra en bra tidning än mer intressant!