Repetitionskurser i Tylöbäck!

 In Nyheter

Kära medlemmar,

Befälsföreningen Militärtolkar har den stora äran att bjuda in till sommarens repetitionskurser i språk, som i vanlig ordning äger rum vid Tylebäck kursgård i Halmstad v. 26: 25-30 juni, samt v. 27: 2-7 juli.

I år erbjuds kurser i typspråken arabiska, franska, persiska/dari och ryska. Språkkurserna kommer under den första veckan att fokusera på repetition och vidmakthållande av språkfärdigheter, för att den andra veckan övergå till tillämpning och praktiska tolkningsövningar. Kurserna är fristående och kan väljas att läsas enskilt eller sammanhängande. Målsättningen är att samtliga kurser genomförs, men ett minimiantal av deltagare krävs. Vilka kurser som genomförs avgörs utifrån antalet anmälningar inkomna vid sista dagen för anmälan. Det är därför viktigt att anmäla sig i tid!

Anmälan sker senast 15 april på Försvarsutbildarnas hemsida, antingen via ”Mina sidor” eller anmälningsblankett. För mer info och kursanmälan, gå till:
http://www.forsvarsutbildarna.se/utbildning_31/kurskatalog_och_ansokan

Sommarkurserna är ett utmärkt tillfälle inte enbart att repetera och fördjupa sina språkkunskaper i en rofylld miljö, utan även att socialisera med likasinnade, träffa gamla vänner och kolleger, och knyta nya kontakter!

Tveka inte – anmäl Dig idag!

Väl mött i Tylebäck,
Styrelsen

Recent Posts