INSTÄLLT – Stämma den 28-29 mars 2020

 In Okategoriserade

MT-vänner!

Mot bakgrund av det rådande läget kommer den ordinarie Föreningsstämman 2020 för Befälsföreningen Militärtolkar, lördag 28 mars, att ställas in.Stämman avses att genomföras i form av en extra föreningsstämma vid snarast lämpliga tillfälle. Preliminärt kommer detta att ske i samband med repetitionskurserna under v.26 i Tylebäck, Halmstad. Kallelse till extra föreningsstämma skickas ut senast två veckor före stämman, i enlighet med förbundets stadgar.

Föredraget med övlt Peter Lidén skjuts upp till ett senare tillfälle.

Kursen den 28-29/3 är inställd i enlighet med Försvarsmaktens riktlinjer.

Recent Posts