Ordförande

Rebecka tog examen från Tolkskolan 2014 (arabiska) och har sedan dess tjänstgjort i Försvarsmakten, bland annat vid FN-insatsen MINUSMA i Mali. Hon har tidigare innehaft posten som eventansvarig i styrelsen.

Kontakt: ordforanden [at] militartolkar.org

Vice ordförande

Kontakt: viceordforanden [at] militartolkar.org

Sekreterare

Kontakt: sekreteraren [at] militartolkar.org

Kassör

Kontakt: kassoren [at] militartolkar.org

Chefredaktör Hugin & Munin

Kontakt: hm [at] militartolkar.org

Ansvarig för Mentorprogrammet

Elin Borsgård genomförde värnplikt på Tolkskolan 08/09 med dari som typspråk. Hon gick med i styrelsen 2018 som ansvarig för mentorprogrammet och i sin roll inspireras hon ständigt av mentorernas erfarenheter samt adepternas driv. Efter utlandstjänst och studier bor hon och familjen i Linköping sedan 2016.

Kontakt: mentorprogram [at] militartolkar.org

Ansvarig för Kvinnligt nätverk 

Kontakt: kvinnligtnatverk [at] militartolkar.org

Eventansvarig

Kontakt: jubileum [at] militartolkar.org

Ansvarig för hemsidan och Facebook-sidan

August läste ryska på Tolkskolan (SOU 16/17). Efter en insats i Mali, sitter han mest i labbet på KTH och studerar kretsar av olika typer.

Kontakt: webmaster [at] miliartolkar.org

Marknadsföringsansvarig

Kontakt: pr [at] militartolkar.org