Ordförande
Kontakt

Vice ordförande
Kontakt

Sekreterare
Kontakt

Kassör
Kontakt

Chefredaktör Hugin & Munin
Kontakt

Ansvarig för Mentorprogrammet 
Kontakt

Ansvarig för Kvinnligt nätverk 

Kontakt

Eventansvarig
Kontakt

Ansvarig för hemsidan och Facebook-sidan

Kontakt

Marknadsföringsansvarig – ej bemannad verksamhetsåret 2019

Kontakt