Ordförande

Rebecka tog examen från Tolkskolan 2014 (arabiska) och har sedan dess tjänstgjort i Försvarsmakten, bland annat vid FN-insatsen MINUSMA i Mali. Hon har tidigare innehaft posten som eventansvarig i styrelsen.

Kontakt: ordforanden [at] militartolkar.org

Viceordförande

Björn läste arabiska SOU12/13 och har examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är uppvuxen i Malmö men bor i Stockholm och arbetar som managementkonsult på Accenture med förändringsledning och ledarskapsutveckling. Björn har även arbetet en hel del politiskt, i regeringskansliet och på kommunal nivå.

Kontakt: viceordforanden [at] militartolkar.org

Sekreterare

Joel läste vid Tolkskolan 13/14 och studerade därefter statskunskap och ekonomisk historia vid Uppsala universitet. I dag bor och arbetar han i Stockholm.

Kontakt: sekreteraren [at] militartolkar.org

Kassör

Mats är något av en trollkarl när det kommer till bokföring. Han har en gång kallats räkenskapens Joe Labero för att han fått ett bankkonto att försvinna. Han intygar dock att detta är gamla meriter som inte kommer påverka hans styrelsearbete som kassör i föreningen. Han är statsvetare i grunden och läste dari på TolkS 11/12 och har en förkärlek till att framstå som lite mer föråldrad än vad han är. Detta tar sig bland annat uttryck i att hans liv till största del består av att spela boule och att fixa med ett numera oerhört vackert hus på Österlen.

Kontakt: kassoren [at] militartolkar.org

Chefredaktör Hugin & Munin

Danilo läste historia och statsvetenskap vid Stockholms universitet innan han utbildades till militärtolk i arabiska (SOU 12/13). Han tjänstgjorde därefter på Tolkplutonen och i den svenska Malistyrkan. Idag arbetar han på Utrikesdepartementet.

Kontakt: hm [at] militartolkar.org

Ansvarig för Mentorprogrammet

Elin genomförde värnplikt på Tolkskolan 08/09 med dari som typspråk. Hon gick med i styrelsen 2018 som ansvarig för mentorprogrammet och i sin roll inspireras hon ständigt av mentorernas erfarenheter samt adepternas driv. Efter utlandstjänst och studier bor hon och familjen i Linköping sedan 2016.

Kontakt: mentorprogram [at] militartolkar.org

Ansvarig för Kvinnligt nätverk 

Li gick Tolkskolan 16/17 och har suttit i MT:s styrelse sedan mars 2019. Innan Tolkskolan pluggade hon i Lund och har en pol.kand. i nationalekonomi. Idag bor och arbetar Li i Stockholm.

Kontakt: kvinnligtnatverk [at] militartolkar.org

Eventansvarig

Som född och uppväxt i Stockholm känns det tryggt att hamna här igen efter studier på Tolkskolan samt pol.kand. i Uppsala. Den professionella karriären har efter studierna främst spenderats inom Försvarsmakten och på Polisen medan den högst oprofessionella karriären till största del ägnats åt sport, såsom basket, squash och segling samt spex. Tidigare engagemang inom MT består av två år som ledamot och ett år som ordförande för MT:s valberedning.

Kontakt: jubileum [at] militartolkar.org

Ansvarig för hemsidan och Facebook-sidan

August läste ryska på Tolkskolan (SOU 16/17). Efter tjänstgöring vid FN-insatsen MINUSMA, sitter han idag mest i labbet på KTH och studerar kretskort av olika typer

Kontakt: webmaster [at] miliartolkar.org

Marknadsföringsansvarig

Positionen är idag inte tillsatt.

Kontakt: pr [at] militartolkar.org