Tolkarna i Afghanistan är fortfarande i behov av hjälp!

 In Nyheter

I Hugin & Munin 1/2016 skriver vi att “Migrationsdomstolen gett tolkarna asyl”, syftandes på ett nyligen avgjort mål. Efter en mer noggrann undersökning visade det sig att domen endast gällde ett fåtal tolkar. Genom den aktuella domen har tre av tolkarna fått uppehållstillstånd i Sverige medan ett tjugotal fortfarande inte fått prövning och är i behov av hjälp.

Föreningsmedlem Tomas Meerits har skrivit en artikel till Hugin & Munin och arbetar på en lösning för att hjälpa dessa tolkar som hjälpt Sverige och är i fara. Om du vill hjälpa till, kontakta honom på tomas@meerits.se eller 0733-451461.

>Artikel av Tomas Meerits

Recent Posts