Tolkskolan 60 år!

 In Nyheter, Okategoriserade

TolkS 60 år!

I år 2017 är det 60 år sedan Tolkskolan påbörjade sin verksamhet. Medlemmarna i

Befälsföreningen Militärtolkar inbjuds härmed av C FMUndSäkC att deltaga i nedanstående

jubileumsaktiviteter torsdag 11 maj 2017 på Uppsala Garnison:

14.00 Seminarium Militärtolkarna och säkerhetspolitiken – Tolkskolans historia och samtid i

ljuset av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet. Militärtolkar från skilda årgångar

berättar. Moderator: Magnus Dahnberg.

18.00 Jubileumsmiddag. Klädsel kavaj.

Anmälan görs till Tolkskolans adjutant på adress peter.k.fredriksson@mil.se senast måndag

10 april. Ange för- och efternamn, personnummer, mobiltelefonnummer, gatuadress,

postnummer och postadress, om du önskar delta i seminariet eller middagen eller båda, ev

behov av specialkost (middagen), vilken årskull militärtolkar du tillhör (om någon).

Antalet platser är begränsat. Båda aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna.

En annan glädjande händelse under jubileumsåret är att Svenskt militärhistoriskt bibliotek

planerar att ge ut en samlingsvolym med Sigge Lindqvists artiklar om Östeuropa från tiden

1959–1974, ursprungligen publicerade i Svenska Dagbladet. Boken är tänkt att utkomma

under sommaren 2017. Håll utkik på hemsidan www.pennanochsvardet.se för uppgifter om

beställning!

Bästa hälsningar
Magnus Dahnberg via Styrelsen

Recent Posts