Befälsföreningen Militärtolkarna är en av medlemsorganisationerna i Försvarsutbildarna. Tillsammans värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

Befälsföreningen Militärtolkarna liksom Försvarsutbildarna hanterar personuppgifter genom medlemskap och utbildningar av olika slag. Det krävs ett personnummer för att vara medlem och för att kunna genomföra utbildningar. Vi gör bland annat utskick via epost och har en medlemstidning som skickas till alla medlemmar.

Uppgifterna sparas så länge du är medlem. Avseende Försvarsutbildarna sparas det efter avslutat medlemskap viss information för statistik gällande medlemskap, utbildningar och för att uppfylla lagkrav.

Vi kommer aldrig sälja dina personuppgifter men kan komma att dela information med Försvarsmakten, MSB och andra frivilliga försvarsorganisationer om det behövs för din utbildning. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Mer information och Försvarsutbildarnas integritetspolicy finns här: https://www.forsvarsutbildarna.se/om-oss/gdpr/.