Vid stämman i mars 2019 beslutade Befälsföreningen Militärtolkar att utöka verksamheten med en lokalavdelning för västra Sverige: MT Väst. Syftet med detta initiativ är att nå ut till fler nya och gamla medlemmar i västra delen av Sverige.

MT Västs verksamhet kommer att bestå av medlemsträffar av after-work-karaktär, föredrag m.m. Ambitionsnivån är tillsvidare att ordna en sådan träff per halvår, men detta kan komma att utökas om gensvaret blir gott.

Är du intresserad av att ta del av information från MT Väst? Maila namn och e-postadress till MT Väst.

Du är hjärtligt välkommen att lämna förslag på intressanta föreläsare eller på aktiviteter.

Välkommen!

Thomas Rosén, GU87/88

Sammankallande